Polski Związek Windykacji powstał w 2003 roku w celu reprezentowania i obrony interesów działających w Polsce firm windykacyjnych, podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami, wywiadem gospodarczym oraz faktoringiem.

W chwili obecnej Związek zrzesza 41 podmiotów działających na terenie całej Polski. Zarząd Związku ściśle współpracuje z organizacjami pracodawców, związkami branżowymi i mediami. Celem tego współdziałania jest zwrócenie uwagi na konieczność weryfikacji wielu istniejących zapisów prawnych utrudniających m.in. prowadzenie działań windykacyjnych w Polsce, a także współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących branży. Dążeniem władz organizacji jest także upowszechnianie wiedzy w zakresie szeroko pojętej działalności windykacyjnej. Od 2008 Polski Związek Windykacji jest członkiem FENCA. Uczestnictwo w Federation of European National Collection Associations umożliwia wymianę doświadczeń z partnerskimi organizacjami branżowymi działającymi w Europie.
Więcej
Jak zostać członkiem PZW?
 • 1
  Pobierz i wypełnij deklarację członkowską.
 • 2
  Pobierz i wypełnij ankietę informacyjną
 • 3
  Złoż dokument rejestrowy / odpis z ewidencji działalności gospodarczej.
 • 4
  Rekomendacja jednego z obecnych członków Polskiego Związku Windykacji bądź rekomendacja wystawiona przez inną organizacje, której firma kandydująca jest członkiem.